Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

HSLF-FS 2016:40 Journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården

Nya föreskrifter om journalföring och behandling av personuppgifter
Den 1 mars 2017 började våra nya föreskrifter gälla. De nya föreskrifterna och allmänna råden i HSLF-FS 2016:40 ersätter Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården. Vi har också tagit fram en ny handbok som stöd för att tillämpa föreskrifterna.

Läs hela sammanfattningen
HSLF-FS 2016:40 Journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och s

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-4-44
Format: Häfte
Antal sidor: 16
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 70 kr