Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Nationell informationsstruktur 2016:1

Den nationella informationsstrukturen ska identifiera, beskriva och hantera dokumentationsbehov inom vård- och omsorgstagarens individanpassade process. Utifrån den process som individen genomgår beskriver NI den typ av information som behövs samt hur denna ska struktureras för att kunna återanvändas för olika syften

Nationell informationsstruktur 2016:1 utan bilagor

Modeller för utskrift

Modeller för vård och omsorg

Modeller för hälso-och sjukvård

Modeller för socialtjänst

Bilagor

Bilaga 1: Beskrivning av modellerna

Bilaga 2: Modeller för vård och omsorg

Bilaga 3: Modeller för hälso- och sjukvård

Bilaga 4: Modeller för socialtjänst

Bilaga 5: Metod för att skapa vyer av dokumentation i patientjournal eller personakt

Bilaga 6: Krav på innehåll – perspektiv och angelägenheter

Bilaga 7: Arkitektur och metodbeskrivning

Bilaga 8: Revidering och nyutveckling av modellerna i NI 2016:1

Bilaga 9: Terminologibindning till nationellt fackspråk

Sammanfattning

NI ska användas för att identifiera, beskriva och hantera dokumentationsbehov inom vård och omsorg och är ett viktigt verktyg för att uppnå interoperabilitet inom och mellan olika aktörer. Interoperabilitet definieras som förmåga hos system, organisationer eller verksamhetsprocesser att fungera tillsammans och kunna kommunicera med varandra genom att överenskomna regler följs. Socialstyrelsen har ett nationellt samordningsuppdrag för den gemensamma informationsstrukturen, vilket innefattar den del av interoperabiliteten som benämns som semantisk interoperabilitet.

Denna rapport beskriver vidareutvecklingen av NI. Socialstyrelsen har genom vidareutvecklingen avgränsat innehållet i NI enligt tre valda perspektiv. Detta säkerställer en systematik i vad som ingår i modellerna och vad som inte ingår. De tre perspektiven utgår från uppdraget och är dokumentationskrav enligt författning, statistikuppföljning och bästa tillgängliga kunskap. Socialstyrelsen har tidigare publicerat två delleveranser (NI 2015:1 och NI 2015:2 ) för att möjliggöra att resultatet kan användas direkt och har på så sätt fått in återkoppling på det pågående arbetet.

Resultatet av vidareutvecklingen är nio sammanhängande modeller som redovisas tillsammans med beskrivningar i bilagor. Modellerna finns på övergripande vård- och omsorgsnivå och på de specialiserade nivåerna för hälso- och sjukvård respektive socialtjänst. Modellerna är av tre typer: process- begrepp och informationsmodell. NI:s vidareutvecklade processmodeller beskriver den individanpassade process som patienter eller brukare genomgår och som löper över organisatoriska gränser inom hälso- och sjukvården respektive socialtjänsten. Av begreppsmodellerna framgår det hur begreppen som identifierats i den individanpassade processen relaterar till varandra. Informationen som finns och skapas i processen måste dokumenteras på ett gemensamt och strukturerat sätt i relation till annan information. Denna struktur beskrivs i de vidareutvecklade informationsmodellerna.

NI beskriver inte ett it-stöd, men beskriver vård- och omsorgsverksamheten och den information som behövs i en ändamålsenlig och strukturerad dokumentation på ett sådant sätt att NI kan användas vid kravställning av it-stöd. De primära målgrupperna för NI är olika intressenter inom vård och omsorg: beställare och utförare, myndigheter samt de som utformar och tillhandahåller it-stöd och e-tjänster.

Läs hela sammanfattningen
Nationell informationsstruktur 2016:1

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-2-7
Format: POD
Antal sidor: 207
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 155 kr

Kontakt