Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Sociala insatsgrupper – Lokal samverkan för att förhindra ungdomar från att begå brott

Rapporten beskriver hur socialtjänsten kan förbereda, genomföra och följa upp ett lokalt arbete med sociala insatsgrupper. Den är en uppdatering av den vägledning som vi publicerade 2012.

Sammanfattning

Sociala insatsgrupper är enligt ett regeringsförslag en lokal samverkansform där insatserna för unga i riskzon att återfalla i allvarlig brottslighet koordineras på individnivå och där stödet till den unge samordnas under ledning av socialtjänsten i den kommun där den unge bor.

Informationen i rapporten bygger på lagar och andra författningar, bästa tillgängliga kunskap i form av forskning och den samlade kunskap om arbetssättet som idag finns hos myndigheterna och befintliga verksamheter för sociala insatsgrupper.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-2-11
ISBN: 978-91-7555-363-4
Format: POD
Antal sidor: 32
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr