Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Nationella riktlinjer – Målnivåer – Vård vid multipel skleros och Parkinsons sjukdom

I rapporten presenteras målnivåer för ett urval av indikatorerna som ingår i de nationella riktlinjerna för vård vid multipel skleros och Parkinsons sjukdom. Sammanlagt är det tio målnivåer som har fastställts. Syftet är att ge hälso- och sjukvården tydliga och mätbara mål att arbeta mot.

Sammanfattning

Utgångspunkten för detta målnivåarbete är de indikatorer som har tagits fram inom ramen för de nationella riktlinjerna för MS och Parkinsons sjukdom.

Socialstyrelsens expertgrupp har gjort ett urval av indikatorerna, som bedöms vara lämpliga att målsätta. Arbetet har bedrivits i ett konsensusförfarande med medicinska experter, företrädare för huvudmännen samt andra intressenter, med relevanta kunskapsunderlag som grund. Konsensusgruppen har diskuterat sig fram till ett gemensamt förslag till målnivåer för de aktuella indikatorerna utifrån de befintliga underlagen.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-12-10
Format: POD
Antal sidor: 40
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr