Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Ensamkommande barn och unga – Handbok om socialnämndens ansvar och uppgifter

Handboken riktar sig till socialsekreterare och beslutsfattare inom socialtjänsten, som har ansvar för handläggning av ärenden som rör ensamkommande asylsökande barn. Den ska underlätta tillämpningen av gällande regler inom området och bidra till likvärdighet och rättssäkerhet.

Sammanfattning

Kommunen har ansvaret för det praktiska mottagandet av barn som kommer till Sverige utan sina vårdnadshavare, vilket är en angelägen och utmanande uppgift. Barnen ska erbjudas ett tryggt och säkert boende och få det stöd som de behöver i övrigt.

Handboken riktar sig i första hand till socialsekreterare och beslutsfattare inom socialtjänsten, som har ansvar för handläggning av ärenden som rör ensamkommande asylsökande barn. Den syftar till att underlätta tillämpningen av gällande regler inom detta område och bidra till likvärdighet och rättssäkerhet. Huvudsakligen är handläggningen densamma oavsett om ärendet rör ett ensamkommande barn eller ett annat barn i Sverige som är i behov av socialtjänstens insatser, men i vissa avseenden påverkas den av regler som har att göra med asylprocessen. Ofta krävs också att särskild hänsyn tas till den specifika situation som ensamkommande barn och unga befinner sig i.

Handboken avser att ge ett samlat kunskapsstöd när det gäller socialnämndens ansvar för de ensamkommande barnen. Handboken är ett komplement till Socialstyrelsens övriga vägledande material om utredning, placering och uppföljning av ärenden inom socialtjänsten som rör barn och unga. Handboken ersätter vägledningen med titeln Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och ungdomar.

Handboken är skriven av utredaren Berith Josefsson i samarbete med juristen Åsa Malmros. Ett flertal medarbetare inom Socialstyrelsen och en referensgrupp bestående av kommunrepresentanter har bidragit med värdefulla synpunkter.

Läs hela sammanfattningen
Ensamkommande barn och unga

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-11-8
ISBN: 978-91-7555-408-2
Format: POD
Antal sidor: 70
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Petra Rinman
075-247 30 00