Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Utveckling av en nationell källa för ordinationsorsak - Slutrapport 2016

Denna slutrapport presenterar utförda aktiviteter under 2016 för att förvalta och vidareutveckla den nationella källan för ordinationsorsak avseende läkemedel.

Sammanfattning

Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att under 2016 fortsätta att förvalta och vidareutveckla den nationella källan för ordinationsorsak avseende läkemedel. I uppdraget ingår att säkerställa en permanent förvaltning av kodsystemet och att verka för att det börjar användas i vård- och omsorgsverksamheterna. Under året har Socialstyrelsen

  • uppdaterat den nationella källan för ordinationsorsak till att omfatta ordinationsorsaker och tillhörande behandlingsändamål för samtliga läkemedelsprodukter på marknaden den 1:a augusti 2016. 
  • reviderat termer i kodsystemet utifrån inkomna synpunkter från användare. 
  • samarbetat med E-hälsomyndigheten i deras uppdrag att ta fram ett tekniskt it-stöd för förvaltning och distribution av kodsystemet. 
  • genomfört en pilotstudie för kvalitetssäkring av kodsystemets innehåll. Det har inneburit att två läkemedelsföretag har fått möjlighet att lämna kommentarer om ordinationsorsakerna och behandlingsändamålen som är kopplade till deras läkemedel. 
  • gjort de Snomed CT-kodade termerna för ordinationsorsaker och motsvarande ändamålstexter tillgängliga för användare. 
  • verkat för att kodsystemets användning ska öka genom att kommunicera nyttan till målgrupperna i olika kanaler och forum, t.ex. Vitalis-konferensen, Socialstyrelsens användarforum, SIL-dagarna samt den kommande Nationella e-hälsodagen.

Den nationella källan för ordinationsorsak är tänkt att implementeras i vården och omsorgen som en del av den nationella läkemedelslistan, och på sikt utgöra ett nationellt standardverktyg. För att det ska bli möjligt behöver både Socialstyrelsen och E-hälsomyndigheten få ett långsiktigt uppdrag att förvalta, vidareutveckla och distribuera källan.

Utöver att fortsatt förvalta och distribuera den nationella källan för ordina-tionsorsak så har Socialstyrelsen för avsikt att utföra två ytterligare aktiviteter under 2017. Den första aktiviteten innebär att genomföra en pilotstudie, där kodsystemets innehåll och struktur testas i Pascals testmiljö. Den andra aktiviteten innebär att komplettera den nationella källan för ordinationsorsak med ett kodsystem som täcker in orsakerna till att en läkemedelsbehandling har satts ut, ändrats eller förlängts.

Dessa aktiviteter föreslår Socialstyrelsen som prioriterade aktiviteter inom den nationella läkemedelsstrategins handlingsplan för 2017.

Läs hela sammanfattningen
Utveckling av en nationell källa för ordinationsorsak - Slutrapport 2016

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-10-30
Format: PDF
Antal sidor: 18
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Karin Ahlzén
075-247 30 00

Mer hos oss

Ordinationsorsak