Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Verksamhetsbeskrivning av socialtjänsten 2014   – generell nivå

Rapporten innehåller en verksamhetsbeskrivning av socialtjänsten på övergripande nivå, som speglar verksamhetens behov men även de krav som finns i föreskrifterna och i de allmänna råden om handläggning och dokumentation inom socialtjänsten.

Sammanfattning

Detta arbete är en vidareutveckling av verksamhetsbeskrivningen för socialtjänsten på generell nivå som togs fram under 2011–2012. Målet var att ta fram en verksamhetsorienterad verksamhetsbeskrivning av socialtjänsten på generell nivå, dvs. det som är gemensamt inom socialtjänsten oavsett vilket område inom socialtjänsten som berörs, som följer föreskrifter och allmänna råd inom handläggning och dokumentation. Projektet har fokuserat på de delar som det fanns ett behov av att vidareutveckla i den framtagna processmodellen för socialtjänsten inom processtegen ”Utreda och besluta” och ”Följa upp och utvärdera” samt att vidareutveckla arbetsflödesmodellen. Därutöver behövde de områden inom begreppsmodellen som är ofullständiga, dvs. sortiment, rekommendationer och regelverk kompletteras.

Arbetet har genomförts under 2013–2014 tillsammans med verksamhets­företrädare och sakkunniga inom handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. Projektet har samarbetat med två andra projekt: översynen av föreskrifter och allmänna råd om handläggning och dokumentation och därtill hörande handbok samt utveckling av klassifikation av socialtjänstens insatser och aktiviteter (KSI).

Arbetet har resulterat i en verksamhetsbeskrivning på övergripande nivå, som speglar verksamhetens behov men även de krav som finns i föreskrifterna och i de allmänna råden om handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. Verksamhetsbeskrivningen är även avstämd mot de uppgifter som samlas in i den officiella statistiken för att säkerställa att den information som samlas in i officiell statistik kan hanteras. Den kan även beskriva innehållet i KSI.

Denna verksamhetsbeskrivning ingår i förvaltningen av nationell informationsstruktur och har varit en grund för NI 2015:1 som publicerades i december 2014. Processmodellen som presenteras i rapporten kan ses som en specialisering av processmodellen som ingår i den nationella informationsstrukturen. Begreppsmodellerna har publicerats i en generaliserad variant som en del av NI 2015:2.

Läs hela sammanfattningen
Verksamhetsbeskrivning av socialtjänsten 2014 – generell nivå

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-6-9
Format: POD
Antal sidor: 51
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr