Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Gränsvärden för graviditetsdiabetes – Stöd för beslut om behandling

Förhöjda blodsockervärden innebär en risk för komplikationer hos gravida kvinnor och deras barn. För att öka jämlikheten rekommenderar Socialstyrelsen nationella gränsvärden för när åtgärder bör sättas in. Förhoppningen är att detta bidrar till en mer kunskapsbaserad och jämlik mödrahälsovård.

Sammanfattning

Från vilken blodsockernivå bör en gravid kvinna erbjudas någon typ av åtgärd för att få kontroll över eller sänka sitt blodsocker? Den frågan har länge varit omdiskuterad, både i Sverige och internationellt. Olika gränsvärden används parallellt, vilket gör det angeläget för Socialstyrelsen att ge en nationell rekommendation.

Socialstyrelsen rekommenderar att hälso- och sjukvården erbjuder gravida kvinnor åtgärder för att följa och vid behov sänka blodsockret från följande gränsvärden för plasmaglukos: fastande ≥ 5,1 mmol/l, 1 timme efter 75 g glukosbelastning ≥ 10,0 mmol/l och 2 timmar efter 75 g glukosbelastning ≥ 8,5 mmol/l (baseras på venös provtagning). Det innebär att Sverige ansluter sig till de gränsvärden som WHO (World Health Organization) publicerade 2013, och som tidigare förts fram av International Association of Diabetes and Pregnancy Study Groups (IADPSG). De bygger på kunskap om negativa hälsoeffekter av högt blodsocker under graviditet, framför allt risken för komplikationer som kan uppstå under graviditet och förlossning. Det handlar bland annat om risken för kejsarsnitt, havandeskapsförgiftning, högt blodtryck under graviditeten och att barnet i förlossningens slutskede fastnar med axlarna och får svårt att komma ut, så kallad skulderdystoci. Många av komplikationerna är en följd av att barnet ökat för mycket i vikt under fosterstadiet.

De rekommenderade gränsvärdena medför för flertalet mödrahälsovårdsområden en sänkning jämfört med de gränsvärden som används i dag, och sannolikt ett ökat resursbehov när fler kvinnor diagnostiseras med graviditetsdiabetes. Samtidigt bidrar de till större möjligheter att fånga upp kvinnor i riskzonen, som kan erbjudas stöd och behandling för att få kontroll över blodsockret. På så sätt kan man förebygga komplikationer i samband med förlossning och även bidra till en bättre hälsa på längre sikt för dessa kvinnor och deras barn.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-6-52
ISBN: 978-91-7555-324-5
Format: POD
Antal sidor: 16
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr