Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.



/
/

Användningen av centralstimulantia vid adhd – Utvecklingen regionalt och i riket

Andelen unga som får adhd-läkemedel ökar. Rapporten redovisar skillnader i användningen i olika kommuner och hur den kan utvecklas på sikt.

Sammanfattning

Användningen av det centralstimulerande adhd-läkemedlet metylfenidat fortsätter att öka i Sverige, även om en viss allmän försvagning av ökningen har skett under den senaste perioden. De regionala skillnaderna, i synnerhet på kommunal nivå, kan dock vara betydande. Vissa regioner har en hög tillströmning av nya användare och kan på sikt få en mycket hög andel personer som använder läkemedel, utifrån beräkningar som Socialstyrelsen har gjort i denna studie. I andra regioner är dock användningen snarats låg i jämförelse med den genomsnittliga användningen i riket.

Pojkar och flickor 10–17 år är de grupper som har högst andel befintliga användare i befolkningen, 4,6 respektive 1,9 procent. Pojkarnas användning gränsar nu till den uppskattade förekomsten av adhd och Socialstyrelsen förutser därför att förskrivningen till gruppen så småningom torde stabiliseras.

Socialstyrelsen avser att följa utvecklingen ytterligare och återkomma till de stora regionala skillnaderna i landet. För närvarande är bakgrunden till dessa skillnader oklara men myndigheten bedömer det som viktigt att öka kunskapen om dem.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-5-12
Format: PDF
Antal sidor: 25
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Peter Salmi
075-247 30 00