Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna – Stöd för beslut om behandling

I det här beslutsstödet finns rekommendationer om när det är relevant att erbjuda behandling med centralt verkande sympatomimetika (en grupp läkemedel som stimulerar det sympatiska nervsystemet centralt) vid adhd och adhd i kombination med ett antal andra diagnoser.

Sammanfattning

Vissa personer med adhd kan med hjälp av stöd och icke-farmakologisk behandling hantera den funktionsnedsättning som adhd medför, medan sådana insatser inte underlättar det dagliga livet tillräckligt mycket för andra med diagnosen. Den som har en adhd-diagnos kan därför utöver sådana insatser behöva få pröva läkemedelsbehandling.

I det här dokumentet ger Socialstyrelsen rekommendationer om erbjudande om läkemedelsbehandling av adhd till personer med adhd enbart eller i kombination med substansbruksyndrom , autism , egentlig depression, ångestsyndrom respektive bipolära syndrom.

Socialstyrelsens bedömning är att personer med adhd utan samsjuklighet bör erbjudas läkemedelsbehandling med centralt verkande sympatomimetika . Med det menas att den som uppfyller kriterierna för adhd-diagnos bör få ta ställning till om han eller hon vill pröva sådan behandling, utöver andra stödjande och behandlande insatser.

För personer som har adhd i kombination med substansbruksyndrom, autism, egentlig depression, ångestsyndrom respektive bipolära syndrom är rekommendationen mer försiktig, att hälso- och sjukvården kan erbjuda behandling med centralt verkande sympatomimetika. Det beror dels på att det vetenskapliga underlaget för effekter och risker för dessa grupper är svagare, dels att det finns komplicerande faktorer som gör att denna behandling kanske inte är ett bra alternativ för en lika stor andel som i gruppen med adhd utan samsjuklighet.

Rekommendationerna omfattar behandling med läkemedel som tillhör gruppen centralt verkande sympatomimetika, varav läkemedel med substanserna metylfenidat, lisdexamfetamin, dexamfetamin och atomoxetin är godkända för behandling av adhd i Sverige.

Rekommendationerna gäller både för barn (från 6 år) och vuxna. Det som har styrt dem är bästa tillgängliga kunskap om effekter och risker med behandlingen. Perspektivet har varit den enskilda individens, och någon analys av ekonomiska och organisatoriska konsekvenser har därmed inte gjorts.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-4-14
ISBN: 978-91-7555-310-8
Format: POD
Antal sidor: 26
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr