Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Främjande av organdonation – en vägledning för vårdgivare och verksamhetschefer

Socialstyrelsen presenterar i denna vägledning rekommendationer för att öka antalet organdonationer inom hälso- och sjukvården. Vägledningen med rekommendationer riktar sig till vårdgivare och verksamhetschefer som är ansvariga för organdonation och är baserade på bästa tillgängliga kunskap.

Sammanfattning

Socialstyrelsen presenterar i denna vägledning rekommendationer för att öka antalet organdonationer inom hälso- och sjukvården. Vägledningens rekommendationer inom de olika områdena är tänkta att stödja vårdgivare och verksamhetschefer som är ansvariga för organdonation och är baserade på bästa tillgängliga kunskap.

Rekommendationerna delas upp i följande områden:

  • Skapa en organisation som främjar organdonation
  • Ge stöd till intensivvårdspersonal
  • Ge stöd till närstående

Vägledningen pekar på att det inte är en isolerad insats ifrån hälso- och sjukvården som avgör antal organdonationer. Socialstyrelsens bedömning är att hälso- och sjukvården ska organiseras så att donationsverksamheten fungerar optimalt. Detta kan exempelvis innebära ett ökat samarbete mellan transplantationscentra och intensivvård nationellt.

Vidare betonar vägledningen vikten av att intensivvårdspersonal får en adekvat utbildning i donationsprocessen och i samtalsmetodik. Här har verksamhetschefen det yttersta ansvaret. Kompetensen hos donationsansvariga läkare och donationsansvariga sjuksköterskor kan med fördel användas som resurs för utbildning och färdighetsträning för intensivvårdspersonal.

En tydlig framgångsfaktor för att främja fler organdonatorer är stöd till närstående. Det är mycket betydelsefullt att stor hänsyn tas vad gäller form, plats och tidpunkt för samtalen med närstående.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-2-29
ISBN: 978-91-7555-279-8
Format: POD
Antal sidor: 35
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt

Carin Franzén
075-247 36 10