Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Täckningsgrader 2015 – Jämförelser mellan nationella kvalitetsregister och hälsodataregistren

Rapporten jämför antalet registrerade diagnoser och medicinska åtgärder i de nationella kvalitetsregistren med motsvarande uppgifter i Socialstyrelsens hälsodataregister.

Täckningsgrader för nationella kvalitetsregister 2015

Landstingsvisa jämförelser av täckningsgrader 2015

Sammanfattning

För fjärde året publicerar Socialstyrelsen en rapport som visar täcknings-grader för de nationella kvalitetsregistren. Syftet är bland annat att följa kvalitetsregistrens utvecklingsarbete och att kunna kartlägga hur olika landsting rapporterar till kvalitetsregistren. Detta arbete har tagit stora steg framåt sedan Socialstyrelsen utförde de första analyserna.

De nationella kvalitetsregistren innehåller individbaserade uppgifter om bland annat diagnos, behandling och resultat inom hälso- och sjukvård. De utgör därför en viktig källa till det ständiga arbetet med att förbättra kvaliteten inom vården. En viktig förutsättning för att kvalitetsregistren ska kunna användas för kvalitetsarbete, jämförelser, uppföljningar och utvärdering av hälso- och sjukvården är att data finns tillgänglig och att den håller hög kvalitet. Täckningsgraden, det vill säga hur stor andel av registrets avsedda population som registreras, är en viktig kvalitetsaspekt.

I år redovisar Socialstyrelsen 54 täckningsgradsjämförelser för 45 kvali-tetsregister. Antalet täckningsgradsjämförelser har ökat sedan föregående år, då 39 kvalitetsregister deltog. I år deltar 35 kvalitetsregister för andra eller tredje året och 10 kvalitetsregister deltar för första gången. Generellt är täckningsgraderna i år högre eller i nivå med förra årets analys. För de kvalitetsregister som tillkommit detta år är flera relativt nya och i uppstartsfasen. Många kvalitetsregister har tagit fram planer på hur täckningsgraden ska öka i framtiden.

Rapporten innehåller även jämförelser för kvalitetsregister med patienter som i stor utsträckning får behandling av yrkesgrupper vars verksamhet inte rapporteras till patientregistret. För dessa register kan Socialstyrelsens hälso- och sjukvårdsregister inte tillhandahålla en lämplig referenspopulation att jämföra med. Det är en utmaning för Socialstyrelsen att utveckla analysme-toderna för att kunna erbjuda bättre täckningsgradsjämförelser för dessa register.

Liksom tidigare år visar Socialstyrelsens jämförelser att kvalitetsregister som registrerar vårdåtgärder har en tendens att uppnå högre täckningsgrad än kvalitetsregister som registrerar patienter med kroniska diagnoser. Kroniska diagnoser behandlas ofta av primärvården och registreras därmed inte nödvändigtvis i patientregistret. Det är därför en större utmaning för dessa kvalitetsregister att uppnå hög täckningsgrad jämfört med register som avser vårdåtgärder där antalet kliniker som utför åtgärderna tydligt kan avgränsas.

 

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-12-8
Format: POD
Antal sidor: 92
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr