Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift – Validering av registeruppgifter om tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift vid Socialstyrelsen

Rapporten redovisar en validering av de uppgifter om tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift som har rapporterats in till Socialstyrelsens tandhälsoregister. Kvaliteten på uppgifterna har undersökts genom att jämföra registrets uppgifter med uppgifter om vad landstingen har betalat ut ersättning för.

Sammanfattning

Sedan 1 januari 2013 ska vårdgivare lämna uppgifter till Socialstyrelsen om tandhälsa och utförd tandvård på patienter som får tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (F-tandvård) samt nödvändig tandvård (N-tandvård)(tandvårdslagen 1985:125).

Tandvård som utförs på dessa patientgrupper ska vårdgivaren dels rapportera till landstinget som finansierar vården, dels till Socialstyrelsens tandhälsoregister.

Den här rapporten innehåller resultatet av en validering av uppgifterna som har inkommit till Socialstyrelsen. Patienter som har rapporterats till tandhälsoregistret har jämförts med patienter som har rapporterats till landstingen och som landstingen har betalat ut ersättning för.

Valideringen visar att rapporteringen till Socialstyrelsen är långt ifrån tillfredsställande. De främsta bristerna i rapporteringen till tandhälsoregistret är att:

  • många patienter inom F-tandvården men framför allt inom N-tandvården rapporteras över huvud taget inte in till tandhälsoregistret,
  • en stor andel av dem som rapporteras in till tandhälsoregistret som en patient som får F-tandvård är egentligen en patient som ska få tandvård som led i en sjukdomsbehandling (S-tandvård) och har därmed felaktigt rapporterats in till Socialstyrelsen.

Slutsatsen av denna studie är att den delen av tandhälsoregistret som innehåller tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift inte håller tillräckligt god kvalitet för att användas till statistik, utvärderingar eller till forskning.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-12-18
Format: PDF
Antal sidor: 19
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Frida Lundgren
075-247 30 00