Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Öppna jämförelser 2015 – Jämlik vård – Kvinnors hälso- och sjukvård

2015 års öppna jämförelse av jämlik vård fokuserar på kvinnors hälso- och sjukvård. I rapporten presenteras indikatorer som visar processer och resultat inom tre huvudområden: graviditets- och förlossningsvård, gynekologisk vård samt cancersjukvård.

Bilaga 2. Beskrivning av indikatorer

 

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvård rapporteras 2015 som fyra fristående delar: jämlik vård, kroniska sjukdomar, läkemedelsbehandlingar samt övergripande indikatorer.

  

Korrigerad 2016-04-11: Sid 37, diagram 10.1 samt 10.2. Ändring av diagramrubriker ”Andel födda barn med låg Apgar-poäng”. Sid 96, tabell 9. Ändring av tabellrubrik ”Andel födda barn med låg Apgar-poäng”.

Sammanfattning

Denna rapport är den tredje öppna jämförelsen inom området jämlik vård och fokuserar på kvinnors hälso- och sjukvård. Totalt redovisas 30 indikatorer inom tre huvudområden: graviditets- och förlossningsvård, gynekologisk vård samt cancersjukvård.

I rapporten framkommer att det finns skillnader mellan olika landsting när det gäller flera av resultaten för graviditets- och förlossningsvård. Det finns även skillnader som hänger samman med utbildningsnivå. I de allra flesta fall uppvisar hälso- och sjukvården ett sämre resultat för kvinnor med kort utbildning jämfört med kvinnor med längre utbildning. En högre andel av de grundskoleutbildade kvinnorna får behandling för psykisk ohälsa under graviditeten i jämförelse med kvinnor i övriga utbildningsgrupper. Högutbildade kvinnor erhåller däremot oftare stödåtgärder på grund av förlossningsrädsla i jämförelse med lågutbildade, och äldre kvinnor får detta oftare än yngre. I några fall finns skillnader även när vården jämförs i relation till kvinnors födelsebakgrund. Exempelvis har kvinnor födda utanför Norden en något förhöjd risk för att drabbas av bristningar av grad III och IV i samband med sin första förlossning jämfört med Nordenfödda kvinnor. För att få veta något om orsakerna till dessa skillnader, krävs vidare analyser där man tar hänsyn till fler faktorer.

Inom området gynekologisk vård visar resultaten att det fortfarande finns skillnader mellan olika landsting och att dessa består. Exempelvis är skillnaderna mellan olika landsting påtagliga när det gäller användandet av minimalinvasiv teknik i samband med operationer av äggstockar och äggledare samt borttagande av livmoder. Tekniken medför bland annat kortare vårdtider och snabbare återhämtning för patienten, vilket gör det eftersträvansvärt att ha en hög andel operationer av denna typ. När det gäller cancersjukvård visar resultaten att den relativa femårsöverlevnaden vid såväl äggstockscancer som bröstcancer fortsätter att öka. För bröstcancer innebär högre utbildning en bättre femårsöverlevnad. Jämförelsen visar också att det finns en tydlig nationell trend där alltfler bröstcancerpatienter diagnostiseras via den landstingsorganiserade mammografiscreeningen.

Öppna jämförelser är en rapportserie av beskrivande karaktär. Den sträcker sig till att redovisa skillnader, men däremot inte till att analysera orsakerna till skillnaderna. Rapporten Öppna jämförelser Jämlik vård belyser brister i jämlikheten, men utreder inte orsakerna bakom dessa. För detta krävs vidare analyser.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-12-10
Format: POD
Antal sidor: 96
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr