Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Flickor och kvinnor i Sverige som kan ha varit utsatta för könsstympning– en uppskattning av antalet

Könsstympning av flickor och kvinnor är ett brott mot de grundläggande mänskliga rättigheterna och mot barns rättigheter. Den här studien uppskattar hur många personer som kan vara utsatta för könsstympning i Sverige i dag.

Sammanfattning

Socialstyrelsen uppskattar att närmare 38 000 flickor och kvinnor i Sverige kan ha varit utsatta för någon typ av könsstympning, varav cirka 7 000 är flickor under 18 år. De största skattade grupperna är födda i Somalia, Eritrea, Etiopien, Egypten och Gambia. Dessa flickor och kvinnor har genomgått könsstympning innan de kom till Sverige.

Riskpopulationen har uppskattats genom en beräkning av antalet flickor med en moder som är född i ett land där könsstympning är vanligt förekommande. Alla flickor i riskpopulationen befinner sig inte i riskzonen för att bli utsatta för könsstympning. Flickor som är i riskzonen definieras som de som löper en faktisk risk, i och med familjens inställning till könsstympning och vilja att fortsätta med traditionen även efter migration. Andelen flickor ur riskpopulationen som befinner sig i riskzonen har inte uppskattats i den här studien. Däremot redovisas en genomgång av faktorer som påverkar attityderna och därmed riskerna för könsstympning efter migration. Faktorer som har betydelse för om en flicka befinner sig i riskzonen eller inte är bland annat hur länge familjen bott i Sverige, familjens attityd till könsstympning och graden av integration.

De flickor och kvinnor som ingår i det här materialet är ingen homogen grupp. Det gäller både de som själva varit utsatta för könsstympning och de som ingår i riskgruppen. Flera faktorer som har betydelse för riskerna går att påverka med informationsinsatser och förebyggande arbete. Där spelar hälso- och sjukvården en viktig roll, men också socialtjänst, förskola, skola och frivilliga organisationer.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-1-32
ISBN: 978-91-7555-272-9
Format: POD
Antal sidor: 28
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr