Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Handboken ska underlätta tillämpningen av de lagar och regler som gäller socialnämndens handläggning av ärenden. Den kompletterar Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS, som trädde i kraft den 1 januari 2015.

Den här publikationen ersätter tidigare versioner av handboken Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten.

Vid problem att beställa publikation

För att beställa publikationer behöver din webbläsare tillåta popup-fönster.

Du kan även beställa via vår publikationsservice: publikationsservice@socialstyrelsen.se eller ring 075-247 38 80.

Läs hela sammanfattningen

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Publiceringsår: 2015
Artikelnummer: 2015-1-10
ISBN: 978-91-7555-260-6
Format: Bok
Antal sidor: 516
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 375 kr