Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

MultifunC institutionsbehandling för ungdomar med svåra beteendeproblem – resultat efter ett år

I den här rapporten jämförs ungdomar som behandlats med metoden MultifunC (Multifunktionell behandling på institution och i närmiljö) med ungdomar som behandlats traditionellt inom Statens institutionsstyrelse, SiS.

Sammanfattning

Ungdomar som begår brott eller har missbruksproblem är en svårbehandlad grupp. Svenska och norska myndigheter bedriver tillsammans ett pågående samarbetsprojekt för att utveckla institutionsvården för ungdomar med svåra beteendeproblem. En behandlingsmetod som kallas Multifunktionell behandling på institution och i närmiljö, MultifunC, har utvecklats och implementerats inom Statens institutionsstyrelses (SiS) verksamhet i Sverige. I den här rapporten jämförs 40 ungdomar som behandlats på institutioner med MultifunC med 40 ungdomar på institutioner med traditionell behandling inom SiS. Resultaten avser situationen efter 12 månader och visar att:

  • Huvudresultatet i studien var att MultifunC efter 12 månader lyckats med sitt mål att få tillbaka ungdomarna till sin hemmiljö.Tolv månader efter förmätningen var färre ungdomar i MultifunC-gruppen placerade inom SiS; endast fem av MultifunC-ungdomarna jämfört med jämförelsegruppen där 19 ungdomar var placerade. Majoriteten av ungdomarna i MultifunC-gruppen bodde hemma hos sina föräldrar och gick i skolan.
  • Intervjuer med 57 av de 80 ungdomarna visar att psykosocial problematik och normbrott minskat under året. Minskningen är lika stor i båda grupperna och problemnivån är fortfarande högre än i en normalpopulation. Det är ett resultat som i allt väsentligt liknar det från andra utvärderingar som riktat sig till ungefär samma målgrupp.
  • Det fanns likheter mellan MultifunC-gruppen och jämförelse-gruppen när det gäller den behandling som ungdomarna hade fått. Det vanligaste var att ungdomarna i jämförelsegruppen, precis som i MultifunC, fått insatser som grundar sig på ett kognitivt förhållningssätt (t.ex. ART, teckenekonomi och Motiverande samtal). Det som var unikt med MultifunC var insatser som familjearbete, den integrerade eftervårdsdelen och det externa arbetet.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-6-27
Format: PDF
Antal sidor: 33
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Malin Hultman
075-247 34 41