Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Systematisk uppföljning – beskrivning och exempel

I den här skriften presenteras hur en verksamhet kan planera och arbeta med systematisk uppföljning. Den avslutas med exempel från praktisk verksamhet.

Texten om att skapa egna system i excel har strukits på sidan 13, 16, 17, 26 och 27 i webbversionen, november 2016.

Sammanfattning

Systematisk uppföljning handlar om att dokumentera arbetet med enskilda klienter för att följa upp hur det går för dessa klienter och om att sammanställa denna information i syfte att utveckla och förbättra verksamheten.

Nyttan och användningen av systematisk uppföljning kan delas in i tre olika nivåer: i det direkta arbetet med klienter (individuell uppföljning), på verksamhetsnivå för att utveckla verksamheten (verksamhetsuppföljning) och på nationell nivå i form av exempelvis öppna jämförelser (nationell uppföljning).

Ett tungt argument för att använda systematisk uppföljning är den transparens den ger av verksamheten och i förlängningen den nytta det medför för klienterna. I ett vidare sammanhang underlättar systematisk uppföljning infriandet av krav och förväntningar på verksamheter när det gäller att handlägga, dokumentera och säkra verksamhetens kvalitet samt skapa och anpassa dokumentation till olika register som används för att jämföra kvalitet. En annan fördel är att systematisk uppföljning kan ge goda underlag till ledning och nämnder för beslut om resurser och insatser. Ytterligare fördelar handlar om att systematisk uppföljning underlättar skapandet av beprövad erfarenhet som utgångspunkt för värdering av nya metoder och bedömningsmetoder, baserade på det egna arbetet och dess resultat.

I den här skriften presenteras hur en verksamhet kan planera och arbeta med systematisk uppföljning i 6 steg:

1. Planera systematisk uppföljning

2. Beskriva situationen före insats

3. Beskriva situationen under insats

4. Beskriva situationen efter insats

5. Sammanställa uppgifterna

6. Analysera resultaten.

Skriften avslutas med 7 exempel på systematisk uppföljning från praktisk verksamhet.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-6-25
Format: PDF
Antal sidor: 64
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Johan Glad
075-247 30 00