Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Ekonomiskt bistånd – årsstatistik 2013 – Belopp samt antal biståndsmottagare och antal biståndshushåll

Rapporten innehåller statistik om biståndshushåll, biståndsmottagare och utbetalda belopp av ekonomiskt bistånd 2013 i kommuner, län och i hela landet.

Bilaga

Tabeller

Sammanfattning

Socialstyrelsen redovisar den officiella statistiken över ekonomiskt bistånd, exklusive introduktionsersättning, för år 2013. Den generella bilden när det gäller statistiken 2013 är att inga större förändringar kan noteras i jämförelse med 2012. Antalet barn har dock ökat något från 2012. Nedan görs en sammanfattning av insamlingen för år 2013.

Biståndshushåll

 • År 2013 fick 228 056 hushåll ekonomiskt bistånd, vilket är en ökning med drygt 1,3 procent (2 950 hushåll) jämfört med 2012.
 • I Sverige fick 5,7 procent av alla hushåll i befolkningen bistånd 2013 vilket är oförändrat jämfört med 2012.
 • Biståndshushållen domineras av ensamhushåll. Oavsett år utgör män utan barn den största gruppen.
 • Sett till samtliga hushållstyper i befolkningen är ekonomiskt bistånd vanligast bland ensamstående kvinnor med barn. År 2013 fick 22 procent av de ensamstående mödrarna ekonomiskt bistånd. Det är en minskning med 1 procent i jämförelse med 2012.
 • Av Sveriges barn bodde 7 procent i hushåll som fick ekonomiskt bistånd, varav 2,7 procent fanns i familjer som fick långvarigt bistånd dvs. i minst 10 månader under året. Det är oförändrat mot föregående år. Antalet barn i hushåll med långvarigt bistånd har ökat något under de senaste fem åren .
 • Den genomsnittliga bidragstiden per hushåll var 6,6 månader under 2013, vilket är oförändrat jämfört med 2012.
 • Det genomsnittliga biståndsbeloppet var 47 369 kronor per hushåll. Det är i stort sett oförändrat jämfört med 2012, beräknat på fasta priser.

Biståndsmottagare

 • Sammantaget fick 4,3 procent av befolkningen ekonomiskt bistånd 2013 jämfört med 4,2 procent 2012. Under året fanns 411 485 biståndsmottagare, varav 271 396 var vuxna och 140 089 barn.
 • Antalet barn i hushåll med ekonomiskt bistånd ökade med 8 442 (drygt 6,4 %) och antalet vuxna biståndsmottagare ökade med 3 600 (drygt 1,3 %) från 2012 och 2013.
 • Av de vuxna biståndsmottagarna var 39 procent mellan 18 och 29 år vilket är i stort sett oförändrat i förhållande till föregående år.
 • Av de vuxna biståndsmottagarna var det 39 procent som hade ekonomiskt bistånd i minst tio månader under 2013. Föregående år fick 40 procent av biståndsmottagarna långvarigt bistånd.

Utbetalningar

 • Under 2013 betalade kommunerna ut 10,8 miljarder kronor i ekonomiskt bistånd. Det är en ökning med 1,8 procent jämfört med 2012 beräknat på fasta priser.
 • Under 2013 fördelades beloppen för ekonomiskt bistånd relativt jämt över årets månader med undantag för december månad som påverkades kraftigt av ett partiellt bortfall.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-6-22
ISBN: 978-91-7555-193-7
Format: POD
Antal sidor: 89
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr