Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Antiziganism i statlig tjänst – Socialstyrelsens behandling av romer och resande under 1900-talet

Antiziganism i statlig tjänst visar hur dåvarande Socialstyrelsen och Medicinalstyrelsen har drivit på i en rad åtgärder som kränkt och exkluderat romer och resande. Boken är skriven av externa författare som gått igenom arkivmaterial och granskat myndighetens agerande och roll under 1900-talet.

Sammanfattning

Socialstyrelsen har haft en betydande roll i de statliga övergreppen
mot romer och andra befolkningsgrupper, som förekom främst under
1900-talets första hälft, men även därefter. Myndigheten har varit
pådrivande i åtgärder som kränkt och exkluderat romer och resande.
I och med publiceringen av den här boken vill Socialstyrelsen ta
ansvar för vad som hänt och lära av historien. Socialstyrelsen har
låtit externa författare och sakkunniga gå igenom arkivmaterial och
granska myndighetens agerande och roll under 1900-talet.

Granskningen visar att dåvarande Socialstyrelsen och Medicinalstyrelsen
var aktiva när det bland annat gällde tvångssterilisering och
tvångsomhändertagande av barn till romer och resande. Myndigheten
ansvarade också för inventeringar och registrering av dessa grupper.

De flesta romer eller resande har direkt eller indirekt påverkats av
myndigheternas agerande. Man kan själv ha varit utsatt, haft en
anhörig som utsatts eller vara uppvuxen med berättelser om vad som
hänt tidigare generationer.

För att undvika att historien upprepas kan boken framöver ligga till
grund för utbildning av såväl myndighetens personal som personal i
socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

Socialstyrelsens historia är ett av skälen till varför myndigheten
idag särskilt prioriterar de röstsvaga, diskriminerade eller utsatta
för att verka för att de får en god hälsa, vård och omsorg. Det ligger
också i linje med myndighetens värdegrundsarbete.

Författarna är: 

  • Niklas Westin, statsvetare
  • Simon Wallengren, sakkunnig
  • Kati Dimiter-Taikon, sakkunnig
  • Charles Westin, professor emeritus vid Stockholms universitet

De uttrycker här sina egna ståndpunkter och inte Socialstyrelsens.

Ebba Hedlund, myndighetens samordnare av frågor som rör nationella minoriteter, har koordinerat arbetet.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-6-2
ISBN: 978-91-7555-178-4
Format: Bok
Antal sidor: 349
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 185 kr