Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Äldre och personer med funktionsnedsättning - regiform år 2013 – Vissa kommunala insatser enligt socialtjänstlagen

Rapporten innehåller statistik om antalet personer som får hemtjänst och särskilt boende, korttidsplats och permanent, för äldre och personer med funktionsnedsättning, fördelat på regiform.

Tabeller

Sammanfattning

Personer 65 år och äldre

Över 219 000 personer som fyllt 65 år och som bodde i ordinärt boende hade hemtjänst den 1 oktober 2013, enligt kommunernas inrapportering. Det är 300 personer färre än vid förra årets insamling. Hemtjänst inkluderar här samtliga personer som har biståndsbeslut om trygghetslarm och/eller matdistribution.

Antalet hemtjänsttimmar var drygt 5,2 miljoner under oktober månad, vilket motsvarar 23,8 timmar per månad och person. Omkring 24 procent av hemtjänsttimmarna utfördes av personal anställd av enskilda utförare. Andelen hemtjänsttimmar utförda i enskild regi har ökat för varje år sedan 2007.

Nästan 89 000 personer bodde permanent i särskilda boendeformer den 1 oktober 2013, vilket är 1 500 personer färre jämfört med föregående år. Av de 89 000 personerna bodde cirka 21 procent i bostäder som drevs i enskild regi.

Den 1 oktober 2013 fick nästan 7 300 personer i åldersgruppen 65 år och äldre korttidsvård. Av dessa fick 11 procent korttidsvård som drevs i enskild regi.

Personer under 65 år med funktionsnedsättning

Drygt 21 700 personer under 65 års ålder bodde i ordinärt boende och var beviljade hemtjänst den 1 oktober 2013. Nästan 540 000 hemtjänsttimmar var beviljade under oktober månad 2013 för personer i denna målgrupp på grund av personernas psykiska eller fysiska funktionsnedsättning. Ungefär 32 procent av hemtjänsttimmarna utfördes i enskild regi.

Över 3 900 personer i åldern 0–64 bodde permanent i särskilda boendeformer den 1 oktober 2013, en minskning med drygt 300 personer jämfört med föregående år. För 25 procent av dessa personer drevs bostäderna i enskild regi.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-3-2
Format: PDF
Antal sidor: 74
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr