Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

BRA-fam – en standardiserad bedömningsmetod vid rekrytering av familjehem

BRA-fam är en bedömningsmetod för rekrytering av familjehem. Den består av ett instrument, en bedömningsmall och en manual. Instrumentet och mallen används för att hämta in grundläggande information om familjer som anmält intresse för att bli familjehem på ett systematiskt sätt.

Grunden till BRA-fam är kunskap från empirisk forskning och professionellas erfarenheter som är framtaget tillsammans med praktiken. Manualen redogör för metodens syfte och kunskapsunderlag. Samtliga frågor i instrumentet presenteras med hänvisning till aktuell forskning. I manualen finns även instruktioner om hur metoden ska användas samt vilken ytterligare information som ska inhämtas i ett tidigt stadie som komplement till instrumentet. Att använda manualen är ett sätt att säkerställa att BRA-fam används som det är tänkt.

Instrument

Instrumentet innehåller 59 frågor och ska besvaras av blivande familjehem. Det ger familjehemsutredaren möjlighet till att i tidigt skede upptäcka allvarliga risker som ifrågasätter familjens lämplighet för uppdraget. Familjehemsutredaren kan då med stöd av instrumentet redogöra för skälen till att en familj bedöms vara olämplig som familjehem. De blivande familjehemmen får inblick i vad uppdraget innebär och på vilka förväntningar socialtjänsten har. Efter att ha svarat på instrumentets frågor kan familjen på eget initiativ ta tillbaka sin intresseanmälan och avbryta utredningsprocessen vilket ger en form av självsållning. BRA-fam ska kunna bidra till att utredningar görs på ett mer likartat och transparent sätt. 
 

Bedömningsmall

När det blivande familjehemmet har fyllt i formuläret ska det återlämnas till familjehemsutredaren för bedömning. Bedömningsmallen är ett arbetsredskap för familjehemsutredaren på samma sätt som manualen. Med stöd av manualen sammanfattar familjehemsutredaren informationen från instrumentet i bedömningsmallen. Sammanfattningen i bedömningsmallen är ett underlag för bedömning om familjen går vidare i utredningen eller ej.

Beskrivning av BRA-fam i metodguiden för socialt arbete

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-2-5
ISBN: 978-91-7555-154-8
Format: Bok
Antal sidor: 64
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 115 kr