Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Delaktighet och inflytande i arbetet med genomförandeplaner – kunskapsstöd till verksamheter för personer med funktionsnedsättning

Med det här kunskapsstödet vill Socialstyrelsen bidra till utvecklingen av arbetet med genomförandeplaner. Innehållet handlar till största del om hur de personer som får stöd, service eller omsorg kan bli delaktiga och få inflytande över insatsernas genomförande.

Informationsblad

Gå till publikationen i Daisyformat för synskadade

Sammanfattning

Den som har fått en insats ska kunna vara delaktig och ha inflytande över hur insatsen ska genomföras. I det här kunskapsstödet har Socialstyrelsen sammanställt hur det kan gå till. Dessutom ger vi en översikt över de bestämmelser och rekommendationer som gäller för socialtjänstens dokumentation samt vilka förutsättningar som behöver vara uppfyllda för att arbetet med genomförandeplanerna ska kunna utvecklas för att stärka den enskildes delaktighet och inflytande.

Socialtjänstens insatser till personer med funktionsnedsättning ska precis som all annan verksamhet inom socialtjänsten bygga på respekt för människors integritet och självbestämmanderätt.

Barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar har olika förutsättningar att föra fram hur de vill att personalen ska genomföra insatsen. Därför behöver personalen ha kunskap om och förmåga att fånga upp den enskildes behov och önskemål oavsett på vilket sätt den enskilde uttrycker sin vilja. Det handlar om att ge sig tid att lyssna på vad personen vill förmedla och att lyssna utifrån personens perspektiv. Vilka önskemål har den enskilde? Vad är det hon eller han drömmer om att kunna göra? Och hur vill hon eller han att stödet ska utföras så att det inte känns obekvämt eller kränkande.

En viktig förutsättning för att kunna fånga en persons vilja är att den enskilde känner sig trygg med sin personal. En annan är att den enskilde känner att personalen litar på att hon eller han är kapabel att forma sitt eget liv. Den enskilde behöver också ha kunskap om vad det innebär att vara delaktig i planeringen av sin insats. Det i sin tur kan medföra att personalen behöver tillägna sig kunskap om olika sätt att göra information begriplig för den som inte kan läsa eller kommunicera med talat språk, men också att lära sig att använda de olika stöd eller hjälpmedel för kommunikation som brukarna använder.

Sist men inte minst behöver själva planen skrivas på ett sätt som gör att den enskilde känner igen den som sin egen. Målen eller delmålen bör därför skrivas så att de är av värde för den enskilde, att de känns motiverande och gärna också utmanande i en positiv bemärkelse. När den enskildes perspektiv ligger till grund för genomförandeplanen underlättar det för henne eller honom att få överblick över vad som har bestämts och ger dessutom bättre möjlighet till fortsatt inflytande.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2014
Artikelnummer: 2014-10-6
ISBN: 978-91-7555-210-1
Format: POD
Antal sidor: 54
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr