Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.SOSFS 2013:25 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2011:11) om hälsoundersökning av asylsökande m.fl.

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2011:11) om hälsoundersökning av asylsökande m.fl.

Denna författning träder i kraft den 15 oktober 2013.

Läs hela sammanfattningen
SOSFS 2013:25

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-9-5
Format: Häfte
Antal sidor: 4
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 22 kr


Ändringsförfattning
Beslutad: 2013-8-27
Utkom från trycket: 2013-9-18
Gäller från och med: 2013-10-15