Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Rätten att fortsätta bo tillsammans i ett äldreboende - vägledning för tillämpning av socialtjänst och hyreslagstiftningen

Vägledningen ska ge stöd vid tillämpningen av bestämmelserna om rätten till parboende för äldre enligt 4 kap. 1 c § socialtjänstlagen och 2 kap. 2 § socialtjänstförordningen samt hyreslagstiftningen.

Presentation som stöd för information om äldres rätt att bo ihop

Socialstyrelsen har tagit fram en presentation som sammanfattar det viktigaste i vägledningen.

Sammanfattning

Vägledningen utgår från bestämmelserna om rätten till parboende i 4 kap. 1 c § socialtjänstlagen och 2 kap. 2 § socialtjänstförordningen samt hyres-lagstiftningen. Syftet med vägledningen är att ge stöd vid handläggning av ärenden som rör parboende samt tillämpning av relevanta delar av hy-reslagstiftningen.

Vägledningen bygger i huvudsak på lagstiftning, förarbeten, rättsfall och JO-uttalanden. Den riktar sig främst till förtroendevalda, förvaltningsche-fer och ansvariga för kvalitetsutvecklingen centralt som handhar frågor om parboende inom äldreomsorgen på övergripande nivå. Vägledningen riktar sig även till handläggare och enhetschefer inom äldreomsorgen som ansvarar för handläggningen av ärenden samt verkställande av beslut.

Socialstyrelsen ansvarar för de delar i vägledningen som rör tillämpningen av socialtjänstlagstiftningen och Boverket för de delar som rör tillämp-ningen av hyreslagstiftningen.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-9-16
Format: POD
Antal sidor: 90
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Sayran Khayati
075-247 30 00

Mer hos oss

Äldre