Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Min syn på psykiatrisk vård, stöd och omsorg – vägledning till att genomföra brukarundersökning inom psykiatrisk vård och omsorg

Denna vägledning ska ge stöd till att genomföra brukarundersökning inom psykiatrisk vård och omsorg. Vägledningen riktar sig till dig inom socialtjänst och psykiatri som vill följa upp brukarens upplevelser av, attityder till och tillfredsställelse av vård och omsorg.

Sammanfattning

Att göra undersökningar med stöd av brukarenkäter är ett av många sätt att studera kvaliteten i vård och omsorg. Brukarenkäter ger brukarnas unika perspektiv på hur de upplever olika aspekter av vård och omsorg.
Socialstyrelsen initierade hösten 2010 ett metodutvecklingsprojekt för att kunna mäta vård- och omsorgstagarens upplevelser av kvalitet och bemötande i de insatser som ges. Utgångspunkten var att samma metoder, uppgifter och kvalitetsdimensioner ska kunna användas för utvärderingar inom både den psykiatriska hälso- och sjukvården och kommunernas socialtjänst. Det ledde fram till utvecklingen av enkäten ”Min syn på psykiatrisk vård och omsorg”.

Vård- och omsorgstagarens upplevelser av, attityder till och tillfredsställelse med vården är viktiga såväl för behandlingens resultat som för behandlingsprocessens kvalitet. Individens upplevelser påverkar både förlopp, resultat och effektivitet. Behovet och värdet av att införliva ett brukarperspektiv i bedömningen av vårdens och socialtjänstens kvalitet i olika avseenden uppmärksammades som en viktig och nödvändig del av utvärderingen av psykiatrisk vård och omsorg. Både när det gäller god vård och god kvalitet i socialtjänstens service, är den enskildes inflytande och delaktighet i hans eller hennes vård, stöd och service av stor vikt.

Utgångspunkten har varit att utveckla ett formulär som är användbart inom en rad olika verksamheter för personer med psykisk ohälsa, både inom landsting och inom kommuner. Tanken med denna ansats har varit att öka möjligheterna att göra jämförelser mellan olika typer av verksamheter vad gäller brukarnas syn på och upplevelser av vård eller stöd. Det har därför varit viktigt att formuläret är relativt kort och enkelt att använda men samtidigt fångar viktiga aspekter på vård och omsorg.

Den slutliga utformningen av formuläret har därför föregåtts av ett relativt långvarigt arbete med att både utforma innehållet i formuläret och att pröva formulärets så kallade psykometri utifrån olika tekniska aspekter.

För den som är intresserad av hur formuläret utvecklats och vill ha en referens till formuläret, se Socialstyrelsens rapport från 2013 "Att utveckla en modell för brukarundersökning inom psykiatrisk vård och omsorg – erfarenheter från pilotstudie". I rapporten beskrivs bakgrunden till valet av de variabler som ingår i enkäten, pilotstudien och i vilka typer av verksamheter som formuläret prövats.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-6-42
Format: PDF
Antal sidor: 23
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr