Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Ekonomiskt bistånd årsstatistik 2012 – Belopp samt antal biståndsmottagare och antal biståndshushåll

Rapporten innehåller statistik om biståndshushåll, biståndsmottagare och utbetalda belopp av ekonomiskt bistånd 2012 i kommuner, län och i hela landet. De totala utbetalningarna ökade jämfört med 2011.

Bilaga
Tabeller

Sammanfattning

Socialstyrelsen redovisar den officiella statistiken över ekonomiskt bistånd, exklusive introduktionsersättning, för år 2012.

Biståndshushåll

 • År 2012 fick 225 106 hushåll ekonomiskt bistånd, vilket är oförändrat jämfört med 2011.
 • 5,7 procent av alla hushåll i befolkningen fick bistånd 2012.
 • Biståndshushållen domineras av ensamhushåll. Oavsett år utgör män utan barn den största gruppen.
 • Sett till samtliga hushållstyper i befolkningen är ekonomiskt bistånd vanligast bland ensamstående kvinnor med barn. År 2012 fick 23 procent av de ensamstående mödrarna ekonomiskt bistånd. 
 • 7 procent av Sveriges barn bor i hushåll som får ekonomiskt bistånd, varav 2,7 procent finns i familjer som får långvarigt bistånd dvs. i minst 10 månader under året.
 • Den genomsnittliga bidragstiden per hushåll var 6,6 månader under 2012, vilket är oförändrat jämfört med 2011.
 • Det genomsnittliga biståndsbeloppet var 47 183 kronor per hushåll. Det är ökning med 2 procent jämfört med 2011 , beräknat på fasta priser.

Biståndsmottagare

 • Sammantaget fick 4,2 procent av befolkningen ekonomiskt bistånd 2012. Under året fanns 399 410 biståndsmottagare, varav 267 755 var vuxna och 131 647 barn.
 • Antalet vuxna biståndsmottagare minskade med 13 000 mellan 2011 och 2012. Minskningen kan sannolikt till stor del förklaras genom att personer i hushåll med endast introduktionsersättning inte längre ingår i statistiken från och med 2012.
 • 39 procent av de vuxna biståndsmottagarna var mellan 18 och 29 år.
 • Av de vuxna biståndsmottagarna var det 40 procent som hade ekonomiskt bistånd i minst tio månader under 2012. Föregående år fick 39 procent av biståndsmottagarna långvarigt bistånd inkl. introduktionsersättning.

Utbetalningar

 • Under 2012 betalade kommunerna ut 10,6 miljarder kronor i ekonomiskt bistånd. Det är en ökning med 2 procent jämfört med 2011 , beräknat på fasta priser.
 • Under 2012 fördelades beloppen för ekonomiskt bistånd relativt jämt över årets månader.  

Förändringar i statistiken 2012

Från och med 2012 redovisas inga uppgifter om utbetald introduktionsersättning till flyktingar och vissa andra utlänningar i statistiken, vilket innebär att uppgifterna för 2012 inte är direkt jämförbara med tidigare år. I rapporten görs dock i möjligaste mån jämförelser med uppgifter för 2011 exklusive introduktionsersättning.

Den 1 december 2010 genomfördes en lagändring som bland annat innebär att nyanlända flyktingar inte får kommunal introduktionsersättning, utan istället statlig etableringsersättning. Nyanlända som togs emot före lagändringen slutför dock sin introduktion i kommunal regi. Efterhand så fasas introduktionsersättningen successivt ut.

Etableringsersättningen ingår inte i statistiken över ekonomiskt bistånd. Från och med 2012 ingår inte heller de kvarvarande utbetalningarna av introduktionsersättning i statistiken.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-6-19
ISBN: 978-91-7555-074-9
Format: POD
Antal sidor: 81
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr