Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Att ge ordet och lämna plats – vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Brukarinflytande kan jämna ut maktförhållandet mellan professionella och brukare. Vägledningen, som riktar sig till socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård, behandlar ämnet både på individnivå och mer strategisk nivå. Tyngdpunkten ligger på hur verksamheter kan skapa förutsättningar för ett aktivt arbete med brukarinflytande.

Sammanfattning

Brukarperspektivet är en viktig del i en evidensbaserad praktik (EBP) där tre kunskapskällor vägs samman – den bästa vetenskapliga kunskapen om insatsers effekter, den professionelles expertis och brukarens erfarenheter och förväntningar. Brukarinflytande innebär att införa nya arbetssätt inom vård och omsorg. Maktrelationerna mellan professionen och de som får insatserna förändras. Det traditionella synsättet att professionen ska lösa individens problem och att den enskilde är ”mottagare av insatser” håller på att ersättas av insikten att både individer och brukarorganisationer har kunskap och erfarenhet som är värdefull för att verksamheter ska kunna utvecklas. Kravet på stärkt brukarinflytande som växt fram under senare år gäller inta bara vuxna, utan även barn och ungdomar.

Vägledningen behandlar brukarinflytande både på individnivå och på mer övergripande nivåer. Tyngdpunkten ligger på att lyfta fram de förutsättningar som är nödvändiga för att individer och grupper ska kunna påverka insatser och verksamheter, samt frågor som behöver diskuteras inför olika typer av samverkan. Exempel ges också på metoder som används idag för olika målgrupper.

Att åstadkomma brukarinflytande kräver en struktur och en långsiktig strategi. Det handlar om en process med planering, genomförande och uppföljning. Det gäller såväl på individnivå som på de mer övergripande nivåerna. Viktigt är att brukarna finns med redan från början. Det är också väsentligt att systematiskt följa upp och utvärdera om de metoder som används verkligen gör skillnad för individen och grupper av brukare. Vägledningen riktar sig till personal inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård, men den kan också användas av brukarorganisationer.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-5-5
ISBN: 978-91-7555-064-0
Format: Bok
Antal sidor: 52
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 115 kr

Kontakt

Ann Jönsson
075-247 37 09