Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.SOSFS 2013:18 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 1998:13) om anmälan av verksamheter på hälso- och sjukvårdens område

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 1998:13) om anmälan av verksamheter på hälso- och sjukvårdens område

Bilagor

Blanketten ska skickas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som handlägger anmälningar och prövar ansökningarna sedan den 1 juni 2013. Socialstyrelsen har fortfarande ansvaret för föreskriften. Eftersom blanketten är en bilaga till Socialstyrelsens föreskrift finns den att ladda ner även här.

Blankett för anmälan av verksamhet enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL 

Läs hela sammanfattningen
SOSFS 2013:18

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-5-29
Format: Häfte
Antal sidor: 8
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 32 kr


Ändringsförfattning
Beslutad: 2013-05-15
Utkom från trycket: 2013-05-21:
Gäller från och med: 2013-06-01