Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.SOSFS 2013:14 Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:31) om vävnadsinrättningar i hälso- och sjukvården m.m.

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:31) om vävnadsinrättningar i hälso- och sjukvården m.m.

Bilagor

Blanketterna ska skickas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som handlägger anmälningar och prövar ansökningarna sedan den 1 juni 2013. Socialstyrelsen har fortfarande ansvaret för föreskriften. Eftersom blanketten är en bilaga till Socialstyrelsens föreskrift finns den att ladda ner även här.

Blankett för ansökan om tillstånd att få bedriva verksamhet vid vävnadsinrättning och ansökan om godkännande av väsentlig förändring i verksamheten

Blankett för anmälan om allvarlig avvikande händelse vid hantering av vävnader och celler

Blankett för anmälan om allvarlig biverkning vid hantering av vävnader och celler

Blankett för årlig rapport om verksamhet vid en vävnadsinrättning

Blankett för årlig rapport om allvarliga avvikande händelser vid vävnadsinrättning

Blankett för årlig rapport om allvarliga biverkningar vid vävnadsinrättning

Läs hela sammanfattningen
SOSFS 2013:14

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-5-22
Format: Häfte
Antal sidor: 16
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 40 kr


Ändringsförfattning
Beslutad: 2013-05-15
Utkom från tryck: 2013-05-21
Gäller från och med: 2013-06-01