Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.SOSFS 2013:13 Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:30) om donation och tillvaratagande av organ, vävnader och celler

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:30) om donation och tillvaratagande av organ, vävnader och celler

Denna författning träder i kraft den 1 juni 2013.

Läs hela sammanfattningen
SOSFS 2013:21

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-5-21
Format: Häfte
Antal sidor: 4
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 22 kr


Ändringsförfattning
Beslutad: 2013-05-15
Utkom från trycket: 2013-05-21
Gäller från och med: 2013-06-01