Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.SOSFS 2013:11 Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet

Denna författning träder i kraft den 1 juni 2013.

Bilagor

Blanketterna ska skickas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som handlägger anmälningar och prövar ansökningarna sedan den 1 juni 2013. Socialstyrelsen har fortfarande ansvaret för föreskriften. Eftersom blanketten är en bilaga till Socialstyrelsens föreskrift finns den att ladda ner även här.

Blankett för ansökan om tillstånd att få bedriva blodverksamhet och ansökan om godkännande av väsentlig förändring i blodverksamhet

Blankett för anmälan av allvarlig avvikande händelse vid blodverksamhet

Blankett för anmälan av allvarlig biverkning vid blodverksamhet

Blankett för årlig rapport blodverksamhet

Blankett för årlig rapport om allvarliga avvikande händelser vid blodverksamhet

Blankett för årlig rapport om allvarliga biverkningar vid blodverksamhet

Läs hela sammanfattningen
SOSFS 2013:11

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-5-19
Format: Häfte
Antal sidor: 16
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 40 kr


Ändringsförfattning
Beslutad: 2013-05-15
Utkom från tryck: 2013-05-21
Gäller från och med: 2013-06-01