Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Barn med uppgivenhetssyndrom – En vägledning för personal inom socialtjänst och hälso- och sjukvård

Vägledningen är ett stöd för personal i hälso- och sjukvården och socialtjänsten som arbetar med barn med behov av barnpsykiatriska insatser på grund av traumatisering, depression eller dylikt och personal som möter barn som har utvecklat eller är i riskzonen att utveckla ett uppgivenhetssyndrom.

Sammanfattning

Vägledningen riktar sig till personal i hälso- och sjukvården och socialtjänsten som i sitt arbete möter barn som har utvecklat uppgivenhetssyndrom eller som är i riskzonen att utveckla uppgivenhet. Som en del av förebyggande insatser kan den även vara till stöd för personal som arbetar med barn som har behov av barnpsykiatriska insatser på grund av traumatisering, depression eller liknande.

Uppgivenhetsproblem förekommer inte bara hos barn i familjer som ansöker om uppehållstillstånd (asylsökande) utan även hos barn som lever gömda efter att familjen har fått avslag på sin asylansökan. Det berör också barn som har fått uppehållstillstånd inte har tillfrisknat eller rehabiliterats efter sitt uppgivenhetstillstånd.

Vi vill motivera huvudmännen i hälso- och sjukvård och socialtjänst att organisera och etablera nödvändig samverkan för att barn med uppgivenhetssyndrom och deras familjer ska kunna erbjudas en god vård och omsorg. Syftet är också att möta behovet av vägledning hos personal i hälso- och sjukvård och socialtjänst som arbetar dels med vård och behandling av och dels med psykosocialt stöd och hjälp till barn med uppgivenhetssymtom och deras familjer.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-4-5
ISBN: 978-91-7555-051-0
Format: POD
Antal sidor: 76
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00