Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Öppna jämförelser och utvärdering – Vård och omsorg om placerade barn – Rekommendationer till kommuner och landsting om hälsa och utsatthet

Många barn och unga som är placerade i den sociala barn och ungdomsvården får inte samma möjligheter som andra barn till ett gott vuxenliv. Det visar utvärderingen Vård och omsorg om placerade barn där Socialstyrelsen presenterar resultat och ger rekommendationer till kommuner och landsting.

Bilagor

Sammanfattning

I denna rapport redovisar Socialstyrelsen helt nya indikatorer på kommunnivå som visar på kvalitet och resultat av barn- och ungdomsvården. Resultatet är alarmerande.

Många placerade barn saknar gymnasiebehörighet

Barn och unga som är placerade i den sociala barn- och ungdomsvården ges inte samma möjligheter som andra barn till ett gott vuxenliv. Bland de 17-åringar som placerades före 10 års ålder hade endast sex av tio grundläggande behörighet till gymnasiet. Det är oroande eftersom utbildning är den enskilt viktigaste faktorn för ett gott vuxenliv. Ekonomiskt bistånd är vanligare bland unga vuxna som varit placerade inom den sociala barn- och ungdomsvården än bland dem som inte varit placerade. Var tionde ung vuxen med ekonomiskt bistånd hade tidigare varit placerad i barn- och ungdomsvården.

Sämre hälsa hos placerade barn

Många placerade barn och unga lever i otrygga och osäkra miljöer under uppväxten med högre dödlighet, fler psykosociala problem och hög användning av psykofarmaka. Några exempel:

  • Dödligheten är nästan fem gånger så hög bland barn och unga som varit placerade jämfört med andra barn och unga. 
  • Tio gånger fler barn och unga som är placerade i hem för vård eller boende (HVB) har vårdats för självskadehandling. För barn och unga placerade i familjehem är andelen sju gånger högre än för barn och unga i befolkningen. 
  • Andelen unga placerade i HVB som regelbundet använder antidepressiva läkemedel, konventionella sömnmedel och antipsykotiska läkemedel var 15–19 gånger högre jämfört med barn och unga i befolkningen. Andelen som regelbundet använder ångestdämpande läkemedel eller melatonin var 12 gånger högre och för adhd-läkemedel var andelen 9 gånger högre. Vad gäller unga i familjehem var användningen av psykofarmaka 4–7 gånger vanligare än för unga i befolkningen.

Kommuner och landsting behöver samarbeta

Socialstyrelsen rekommenderar mot bakgrund av resultaten en bättre samverkan mellan kommuner, landsting och andra aktörer för att förbättra placerade barn och ungas uppväxtmiljö, hälsa och möjlighet till egen försörjning i vuxen ålder. Rapporten visar att öppna jämförelser har bidragit till att kommunerna har förbättrat förutsättningarna för god kvalitet i den sociala barn- och ungdomsvården. Exempelvis tecknar fler och fler kommuner överenskommelser för samverkan mellan barn- och ungdomsvården och andra viktiga aktörer. Men samordningen och det praktiska samarbetet behöver fördjupas mellan aktörerna för ett lyckat resultat på sikt.

Socialstyrelsen rekommenderar också kommuner och landsting att göra tidiga satsningar på barn och ungas uppväxtmiljö, hälsa och utbildning för att ge dem möjligheter till egen försörjning, god framtida hälsa och ett gott vuxenliv. Bland annat kan Socialstyrelsen och Skolverkets vägledning Placerade barns skolgång och hälsa ge råd om hur placerade barn och ungas förutsättningar kan förbättras.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-3-7
Format: PDF
Antal sidor: 162
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr