Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Läkemedelsgenomgångar för äldre ordinerade fem eller fler läkemedel

Vägledningen ger stöd i arbetet med läkemedelsgenomgångar för att kvalitetssäkra patienters läkemedelsbehandling. Åtgärderna i vägledningen gäller för patienter som är 75 år eller äldre och som är ordinerade fem eller fler läkemedel och för patienter som har misstänkta eller konstaterade läkemedelsrelaterade problem.

 

Sammanfattning

Att listan över en patients läkemedel är uppdaterad och korrekt är en förutsättning för att fullt ut kunna bedöma patientens tillstånd samt behandlingseffekter, risker med behandlingen och biverkningar. En läkemedelslista med patientens samtliga läkemedel (ordinerade och receptfria läkemedel) ställer dock krav på läkare att samverka kring en patient. Det är till exempel viktigt att alltid informera om läkemedelsförändringar som får konsekvenser för en annan förskrivares ordinationer. Informationen behöver dokumenteras och kommuniceras till patienten.

Denna vägledning är i första hand avsedd för verksamhetschefer och läkare men kan även användas av annan hälso- och sjukvårdpersonal. Vägledningen är ett komplement till 3 a kap. om läkemedelsgenomgångar som har införts i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården (SOSFS 2012:9). Syftet med vägledningen är att ge stöd i arbetet med läkemedelsgenomgångar, där målet är att kvalitetssäkra patienters läkemedelsbehandling. Det handlar ytterst om att man i olika vårdsituationer utifrån gällande regelverk, t.ex. SOSFS 2000:1, och efter lokala eller regionala rådande förutsättningar, anpassar och utformar ett optimalt tillvägagångssätt för läkemedelsgenomgångar.

De åtgärder som beskrivs i vägledningen gäller för patienter som är 75 år eller äldre och som är ordinerade fem eller fler läkemedel. Vägledningen är dock även relevant vid läkemedelsgenomgångar för andra patientgrupper som har misstänkta eller konstaterade läkemedelsrelaterade problem. Äldre patienter och patienter med omfattande läkemedelsbehandling har ofta flera vårdkontakter. Dessutom skiftar vården ofta huvudman och vårdgivare. När exempelvis specialistkliniker och vårdcentraler, hemsjukvård, särskilda boenden och övrig hälso- och sjukvård samverkar kring en patients läkemedelsbehandling ställer det höga krav på rutiner, tydlighet i kommunikation och informationsöverföring. Därför är det viktigt att kommunikationen kring en patients vård, behandling och uppföljning fungerar. Det är också viktigt att lokalt fastställa vem som ansvarar för vad i processen, så att det inte finns oklarheter kring ansvarsfördelningen.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-3-18
ISBN: 978-91-7555-043-5
Format: PDF
Antal sidor: 32
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Bassam El-Khouri
075-247 38 69