Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Att ha schizofreni och vara utrikesfödd – insjuknande, vård och levnadsförhållanden hos invandrare jämfört med personer födda i Sverige

I rapporten analyseras insjuknande, vård och levnadsförhållanden för personer med schizofreni. Resultaten visar att invandrade personer har större risk att insjukna i schizofreni än personer födda i Sverige och att situationen efter insjuknandet kan vara särskilt svår för utrikesfödda.

Sammanfattning

I denna undersökning visar Socialstyrelsen att det finns stora skillnader mellan utrikesfödda och personer födda i Sverige som vårdats för schizofreni.

Följande fyra punkter sammanfattar dessa resultat:

  • Personer som invandrat till Sverige löper större risk än personer födda i Sverige att insjukna i schizofreni. Detta gäller både män och kvinnor. Denna undersökning kan inte klarlägga orsakerna till denna högre risk, men utifrån forskningen kan tänkbara orsaker vara trau-matiserande upplevelser innan migrationen, ökad stress i samband med migration och nyetablering och diskriminering.
  • Bland kvinnor födda i Asien ökar insjuknandet i schizofreni risken att avlida under de första sju åren efter insjuknande elva gånger medan risken för personer födda i Sverige ökar drygt sju gånger.
  • Endast hälften av de schizofrenisjuka männen födda i Afrika och i EU27 inklusive Nordamerika hämtar ut antipsykotiska läkemedel under det fjärde året efter insjuknandet.
  • Personer med schizofreni har en svag anknytning till arbetsmarknaden, och utrikesfödda personer med schizofreni har en än svagare ställning. Det är ovanligt att personer som insjuknat i schizofreni kan försörja sig på förvärvsarbete, och invandrade personer med schizofreni är i större utsträckning än personer födda i Sverige hänvisade till försörjningsstöd. Personer med schizofreni har mycket låga inkomster och så gott som ingen inkomstutveckling jämfört med övriga befolkningen

Socialstyrelsens slutsatser är att

  • det finns en tydligt ökad risk för utrikesfödda att insjukna i schizofreni
  • det finns skillnader mellan utrikesfödda och personer födda i Sverige när det gäller vård och levnadsförhållanden efter insjuknandet.

Socialstyrelsen bedömer att kommuner och landsting bör se över sina insatser för personer med schizofreni som är födda utanför Sverige och då särskilt tillgång till antipsykotiska läkemedel. Det är viktigt att säkerställa att dessa grupper får vård och behandling enligt de riktlinjer Socialstyrelsen givit för vård vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Dessa grupper kan också ha särskilda behov som bör beaktas.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-2-31
Format: PDF
Antal sidor: 35
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr