Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Enhetlig terminologi

För att förstå varandra behöver vi mena samma sak när vi använder ett specifikt ord, vi behöver en gemensam terminologi. Idag finns inget samlat terminologiarbete inom fackområdet samhällsskydd och beredskap. Detta underlag är en beskrivning av hur en sammanhållen process för arbetet med enhetlig terminologi inom fackområdet kan se ut.

Sammanfattning

Idag finns inget samlat terminologiarbete inom fackområdet samhällsskydd och beredskap. Arbete med definitioner pågår i en mängd olika verksamheter och projekt. Resultatet är ofta spretande och återfinns på olika ställen.

För att uppnå kontinuitet för terminologiarbetet krävs en dokumenterad arbetsprocess som är accepterad av aktörerna inom fackområdet och som bygger på en beprövad metod. Resultatet bör också finnas samlat på ett ställe, en termbank.

Ansvaret för terminologiarbetet bör ligga hos en aktör, medan arbetsprocessen bör innefatta aktörer brett i samhället. Terminologiarbetet måste drivas av sakkunniga och terminologer i samverkan. I ett uppstartsskede bör terminologiarbetet innefatta både en översyn av redan definierade begrepp och ett arbete med de begrepp som idag helt saknar definition.

Den arbetsgrupp som fått i uppdrag att ta fram denna rapport föreslår att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) får ansvaret för ett kontinuerligt terminologiarbete inom fackområdet, vilket även innefattar drift och förvaltning av en termbank.

Läs hela sammanfattningen
Enhetlig terminologi

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-12-32
Format: POD
Antal sidor: 39
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt

Per-Åke Nilsson
075-247 30 00

Mer hos oss

Krisberedskap