Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.SOSFS 2013:34

Socialstyrelsens kungörelse om upphävande av allmänna råden (SOSFS 2003:17) om försiktighetsmått för dricksvatten

SOSFS 2003:17 har upphävts genom SOSFS 2013:34. 
Ansvaret för de frågor som författningen gäller har från och med den 1 januari 2014 övergått till Livsmedelsverket. Frågor kring gällande regelverk hänvisas därför till Livsmedelsverkets webbplats

Läs hela sammanfattningen
Socialstyrelsens kungörelse om upphävande av allmänna råden (SOSFS 2003:17) om försiktighetsmått för dricksvatte

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-12-15
Format: Häfte
Antal sidor: 4
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 22 kr


Grundförfattning
Beslutad: 2013-12-03
Utkom från tryck: 2013-12-12