Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.SOSFS 2013:33

Socialstyrelsens kungörelse om upphävande av allmänna råden (SOSFS 1996:33) Städning i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar

SOSFS 1996:33 upphävts genom SOSFS 2013:33. Ansvaret för de frågor som författningen gäller kommer från och med den 1 januari 2014 övergå till Folkhälsomyndigheten. Den som vill ha reda på gällande regelverk hänvisas därför efter den 1 januari 2014 till Folkhälsomyndighetens webbplats.

Läs hela sammanfattningen
SOSFS 2013:33

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-12-14
Format: Häfte
Antal sidor: 4
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 22 kr


Grundförfattning
Beslutad: 2013-12-03
Utkom från tryck: 2013-12-12