Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.SOSFS 2013:28

Socialstyrelsens kungörelse om upphävande av allmänna råd på hälsoskyddsområdet

Ansvaret för de frågor som författningarna gäller har från och med den 1 januari 2014 övergått till Folkhälsomyndigheten. Frågor kring gällande regelverk hänvisas därför till Folkhälsomyndighetens webbplats.

Läs hela sammanfattningen
SOSFS 2013:28

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-11-29
Format: Häfte
Antal sidor: 4
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 22 kr


Grundförfattning
Beslutad: 2013-11-19
Utkom från tryck: 2013-12-10