Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Läkares anmälningsskyldighet enligt vapenlagen – Vägledning för rättstillämpning

Den här vägledningen informerar om läkares anmälningsskyldighet när någon av medicinska skäl är olämplig att inneha skjutvapen. Vägledningen besvarar vanliga frågor om anmälningsskyldigheten.

Sammanfattning

Enligt 6 kap. 6 § vapenlagen (1996:67) ska en läkare som bedömer att en patient av medicinska skäl är olämplig att inneha skjutvapen omedelbart anmäla detta till polismyndigheten.

Syftet med anmälningsskyldigheten är att förhindra missbruk, olyckshändelser och brottslig verksamhet med hjälp av legala vapen.

Det är polismyndigheten som utreder om patienten har vapen eller inte, samt beslutar om ett eventuellt omhändertagande av vapen och/eller återkallande av vapentillstånd.

Flera medicinska tillstånd kan medföra att en person anses medicinskt olämplig att inneha skjutvapen. Regeringen har förutom vissa former av psykisk ohälsa även nämnt missbruk, demens, vissa neurologiska sjukdomar och grava synfel som exempel på sådana tillstånd.

När det gäller psykisk ohälsa omfattas de som vårdas i rättspsykiatrisk vård efter beslut av domstol av anmälningsskyldigheten. Den som uppfyller kriterierna för psykiatrisk tvångsvård kan av medicinska skäl vara olämplig att inneha vapen.

Det finns skäl att bedöma den medicinska lämpligheten att inneha skjutvapen hos patienter som uttrycker suicidtankar, har gjort suicidförsök eller där suicidrisken är förhöjd av andra skäl.

Missbruk eller beroende av t.ex. alkohol, narkotika, flyktiga lösningsmedel, läkemedel eller anabola steroider kan innebära att en person är medicinskt olämplig att inneha skjutvapen. Även den som har en demenssjukdom kan av medicinska skäl vara olämplig att inneha skjutvapen.

Läs hela sammanfattningen
Läkares anmälnings-skyldighet enligt vapenlagen

Publiceringsår: 2013
Artikelnummer: 2013-10-13
Format: POD
Antal sidor: 14
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Maria Nyström Agback
075-247 30 00

Mer hos oss

Psykisk hälsa