Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete – Handbok för tillämpningen av föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Den här handboken beskriver hur man tillämpar Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem. Avsikten är inte att beskriva ett färdigt ledningssystem – det måste varje enskild verksamhet ta fram och anpassa efter sin egen verksamhet. SOSFS 2011:9 finns som en bilaga i handboken.

 

Sammanfattning

Handboken riktar sig till vårdgivare och de som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS, som är ansvariga för att det finns ett ledningssystem för kvalitet i verksamheten. Handboken kan ge stöd vid upprättandet av ett ledningssystem och i det systematiska förbättringsarbetet av en verksamhets kvalitet.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete trädde i kraft den 1 januari 2012. Den här handboken ger stöd i hur föreskrifterna och de allmänna råden ska tillämpas.

 

Läs hela sammanfattningen
Omslag till handboken till Ledningssystem

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-6-53
ISBN: 978-91-87169-50-2
Format: POD
Antal sidor: 59
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr