Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.SOSFS 2012:10 Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:6) om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:6) om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård.

Läs hela sammanfattningen
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:6) om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-6-46
Format: Häfte
Antal sidor: 4
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 22 kr


Ändringsförfattning
Beslutad: 2012-06-12
Utkom från tryck: 2012-07-05
Gäller från och med: 2012-08-31