Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Journalföring inom tandvården

Rapporten redovisar ett samverkansprojekt mellan Socialstyrelsen, Försäkringskassan och Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV) gällande journalföringen inom tandvården. Rapporten pekar på en rad förbättringsområden.

 

Sammanfattning

Socialstyrelsen, Försäkringskassan och Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV), har i ett samverkansprojekt avseende journalföring inom tandvården kunnat konstatera att det finns ett behov av förbättringar.

Det gäller journalföring av anamnesuppgifter och diagnoser, märkning av röntgenbilder och fotografier, beskrivning av röntgenfynd, journalföring av använda material och läkemedel samt journalföring av terapiplaner och kostnadsförslag.

Tandläkare rapporterar vissa uppgifter till Försäkringskassan och dessa uppgifter ligger i sin tur till grund för den försäkringsersättning som utbetalas. För tandvården behöver den principiella skillnaden mellan att rapportera diagnoser/tillstånd till Försäkringskassan, för att få korrekt försäkringsersättning utbetald, och att journalföra ställda diagnoser och utförda behandlingar förtydligas. Även noteringar om ekonomiska åtgärder och anteckningar om utförd vård behöver särskiljas på ett bättre sätt i journalföringen.

Brister i journaldokumentationen leder till minskad patientsäkerhet. Knapphändig eller avsaknad av information i patientjournalen gör det svårt att följa innehåll och motiv för utförd behandling. Uppstår komplikationer i anslutning till utförd vård kan spårbarheten avseende använda material och läkemedel försvåras.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-5-5
Format: POD
Antal sidor: 13
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Tandvård