Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Brottsoffer och deras närstående – socialtjänstens ansvar för att ge stöd och hjälp

Socialnämnden har ansvar för att ge brottsoffer hjälp och stöd. För att påminna och inspirera publicerar därför Socialstyrelsen en vägledning. Materialet ger stöd för tillämpningen av socialtjänstlagen vid bedömningar av behov av insatser för brottsoffer och deras närstående.

Ersätter artikelnummer: 2012-2-29

Sammanfattning

Till socialnämndens ansvar hör, enligt socialtjänstlagen, att ”verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får hjälp och stöd”. Fokus för socialtjänsterna har i stor utsträckning hittills varit koncentrerad på att stödja våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Därmed finns en risk att andra brottsoffers behov inte uppmärksammats i samma utsträckning.

Särskilt angeläget med stöd till dem som lever med skyddad identitet

Regeringen har därför gett Socialstyrelsen i uppdrag att vägleda socialtjänsten i arbetet att hjälpa och stödja brottsoffer och dennes närstående. Särskilt lyfter regeringen behovet av att uppmärksamma personer som lever med skyddade personuppgifter.

En första orientering om brottsoffers behov

Syftet med vägledningen är att ge personal inom socialtjänsten stöd för tillämpningen av socialtjänstlagen vid bedömningar av behov av insatser för brottsoffer och deras närstående. Den ger också en allmän översikt om vad brottsutsatthet kan innebära. Snarare än att ge svar på alla frågor som kan uppkomma i kontakt med brottsutsatta ger vägledningen tips om var mer information finns att hämta, i lagstiftning och föreskrifter, i Socialstyrelsens handböcker och utbildningsmaterial, men också i form av en läslista över aktuell litteratur inom brottsofferområdet. Vägledningen ger även en första orientering om brottsoffers behov och reaktioner samt vikten av att socialtjänsten möter brottsutsatta och deras närstående med öppenhet och empati. Ett kapitel ägnas särskilt åt de behov som uppstår för personer som lever med skyddad identitet, både vuxna och barn.

Stöd att hämta från flera andra publikationer

Socialstyrelsen har under de senaste åren tagit fram en mängd publikationer som på olika sätt berört brottsofferfrågor, till exempel: handboken Våld, Allmänna råd (SOSFS 2009:22) och utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med missbruk- och beroendeproblematik respektive funktionsnedsättning.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-3-22
ISBN: 978-91-87169-14-4
Format: Bok
Antal sidor: 52
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 115 kr

Kontakt

Cristina Josefsson
075-247 36 14