Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.SOSFS 2012:3 Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre

Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre

Läs hela sammanfattningen
Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-2-20
Format: Häfte
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 33 kr


Grundförfattning
Beslutad: 2012-01-30
Utkom från tryck: 2012-02-14
Gäller från och med: 2012-02-14