Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Aborter i Sverige 2012 januari–juni – Preliminär sammanställning

Den preliminära abortstatistiken för första halvåret 2012 innehåller uppgifter för länen och de tre största städerna, och för olika åldersgrupper. Tonårsaborterna fortsätter att minska 2012.

Sammanfattning

Den här rapporten redovisar preliminära siffror över antalet aborter i Sverige i relation till antal kvinnor i fertil ålder (15-44 år) i befolkningen för januari till juni 2012. Under dessa sex månader genomfördes totalt 20,9 aborter per 1 000 kvinnor, vilket är oförändrat jämfört med motsvarande period 2011. För tonåringar var aborttalet 19,0 per 1 000 kvinnor (15-19 år), vilket tyder på att trenden fortsätter nedåt.

Det var vanligast med aborter i åldersgruppen 20-24 år. De geografiska skillnaderna är stora och det högsta aborttalet bland fertila kvinnor 15-44 år hade Gotlands och Gävleborgs län där frekvensen var 26,1, respektive 24,7 aborter per 1 000 kvinnor. Lägst aborttal hade Kronobergs och Jönköpings län med cirka 15 aborter per 1 000. Bland kvinnor i åldersgruppen till och med 19 år var aborttalet högst i Gävleborgs län med 24,3 per 1 000 kvinnor (15-19 år) och lägst i Jönköpings län med 11,5.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-10-22
Format: PDF
Antal sidor: 13
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Ellen Lundqvist
075-247 30 00

Karin Gottvall
075-247 30 00

Mer hos oss

Abort

Abortstatistik