Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Vägledning om kunskapsområden för specialiserade arbetsuppgifter inom äldreomsorgen

Socialstyrelsen har ställt samman kunskapsområden som kan behövas för specialiserade arbetsuppgifter inom äldreomsorgen. De är: demens, psykiatri, kost- och nutrition, omsorg och vård vid livets slut samt funktionsbevarande omsorg.

Sammanfattning

Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag gjort en vägledning om vilka kunskaper som vårdbiträden och undersköterskor kan behöva ha för att utföra specialiserade arbetsuppgifter inom områdena:

  1. Omsorg och vård vid livets slut
  2. Demenssjukdom
  3. Psykisk sjukdom
  4. Måltid, mat och näring
  5. Funktionsbevarande omsorg

Syftet med vägledningen är att visa på viktiga kunskapsområden som personal med specialiserade uppgifter kan behöva.

De äldres behov av omsorg och vård kommer troligen att öka inom det kommande decenniet p.g.a. ett ökat antal äldre över 80 år. Samtidigt kommer många av de vårdbiträden och undersköterskor, som länge varit stommen i äldreomsorgen, att gå i pension. För att möta framtiden är det därför viktigt att äldreomsorgen kan locka till sig nya intresserade människor.

I alla de fem kunskapsområdena ingår gemensamma delar som framför allt omfattar ledarskap, juridiska frågor och handledning, delar som är viktiga för att kunna utföra arbetsuppgifter som handledare eller arbetslagsledare.

De olika kunskapsområdena som ingår i vägledningen har Socialstyrelsen tagit fram i samarbete med olika yrkesprofessioner, forskare och arbetsgivar- och arbetstagarföreträdare. Även pensionärsorganisationerna har delgetts möjlighet att lämna synpunkter på innehållet.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-1-22
ISBN: 978-91-86885-92-2
Format: POD
Antal sidor: 24
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt

Niklas Bjurström
075 247 35 66