Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.SOSFS 2011:23 Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:6) om bedömningen av om hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:6) om bedömningen av om hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård.

Läs hela sammanfattningen
Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:6) om bedömningen av om en hälso- och sjukvårds åtgärd kan utföras som egenvård

Publiceringsår: 2012
Artikelnummer: 2012-1-21
Format: Häfte
Antal sidor: 4
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 22 kr


Ändringsförfattning
Beslutad: 2011-12-21
Utkom från tryck: 2012-03-15
Gäller från och med: 2012-04-15