Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Sällan sedda – utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Kvinnor med funktionsnedsättning utsätts för våld i minst lika hög grad som andra kvinnor, men det har hittills varit ett osynligt samhällsproblem. Socialtjänst, landstingen samt rättsväsendet måste därför förbättra sin förmåga att upptäcka, stödja och praktiskt hjälpa denna grupp av våldsutsatta kvinnor.

 

 

Sammanfattning

Våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning är sällan sedda, såväl inom forskningen som i den offentliga debatten.

Den vanligaste förövaren är en partner, men våldet kan också utövas av anställd personal vars egentliga uppgift är att ge den vård och service som kvinnorna behöver på grund av funktionsnedsättningen. Det är därför angeläget att öka medvetenheten och höja kompetensen inom olika personalgrupper så att våldet upptäcks och förebyggs och kvinnorna får det stöd och den hjälp de behöver.

Bemötandet är centralt för att kvinnorna ska kunna ta emot samhällets stöd. Men det fordras också att samhällets insatser är tillgängliga ur olika aspekter. Det handlar om att kvinnorna ska kunna ta sig in på ett socialkontor eller en vårdcentral, få anpassad information och ges möjlighet att berätta och bli förstådda samt att vid behov kunna komma till ett skyddat boende som tar emot kvinnor med funktionsnedsättning

Det här utbildningsmaterialet vänder sig till personal inom socialtjänst, hälso- och sjukvård och ungdomsmottagningar. Det kan också vara användbart inom polis och rättsväsende samt i ideella organisationer såsom brottsoffer- och kvinnojourer och funktionshindersorganisationer. Boken innehåller diskussionsfrågor och kan med fördel användas i lokala och regionala tvärprofessionella utbildningar. Materialet fungerar även som underlag för den som vill öka sina kunskaper på egen hand.

Utbildningsmaterialet finns också inom kort som lättläst och i Daisy-version.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2011
Artikelnummer: 2011-9-6
ISBN: 978-91-86885-43-4
Format: Bok
Antal sidor: 102
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 115 kr